Obrazek Przedszkola Baśniowa Kraina Przedszkole nr 1 Baśniowa Kraina, Wola Prażmowska, ul. Czarnej Olchy 3

Zapisy na nowy rok szkolny zaczynają się w marcu. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci także w trakcie roku szkolnego.

Procedura zapisu rozpoczyna się od złożenia wniosku podpisanego przez rodziców (ew. prawnych opiekunów). Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich zgłoszenia.

Dla nowych przedszkolaków proponujemy zajęcia adaptacyjne. Okres ten daje szanse lepszego poznania naszego przedszkola. Dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym, umożliwia stopniowe i bezstresowe przejście w świat życia przedszkolnego

PRZEDSZKOLE Nr1 Baśniowa Kraina ul. Czarnej Olchy 3, 05-505 Wola Prażmowska
tel/fax (022) 756-96-08,    0-601 297 201,   wychowawcy 0-66-777-83-83